Handelsbetingelser

Hipd.dk er ejet af og administreret af


Citatplakat ApS
CVR. 37417327
Sct. Mortens Gade 4
4700, Næstved


FORTROLIGHEDSPOLITIK

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

1. KØB HOS hipd.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med hipd.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra hipd.dk.

hipd.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

hipd.dk forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via hipd.dk's hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget hos vores lager.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos hipd.dk's grossister.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 11:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Kontant (kun ved lagersalg)


Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med hipd.dk. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos hipd.dk. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles hipd.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til hipd.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af hipd.dk.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til hipd.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et sagsgebyr.

Sagsgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Sagsgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med undersøgelse samt ompakning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan hipd.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til hipd.dk skal være forsvarligt indpakket.

hipd.dk anbefaler, at varen returneres via GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til hipd.dk.
Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Skulle returneringen være sendt med Postdanmark som alm post, vil Hipd ikke stå til ansvar for at pakken kommer frem.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler hipd.dk, at De retter henvendelse til hipd.dk info@hipd.dk eller på telefon 71969634.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• hipd.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.


KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af hipd.dk ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af hipd.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

hipd.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tomåder hvorpå De kan returnere varen på:
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til hipd.dk.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til hipd.dk.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos hipd.dk.
  Retur adresse er følgende:

  hipd.dk
  Slåenvej 158
  7500 Holstebro
  Att: Lager


  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos hipd.dk. Beløbet returneres via bacnk udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! hipd.dk anbefaler, at varen returneres via GLS og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til hipd.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af hipd.dk.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til hipd.dk skal være forsvarligt indpakket.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! hipd.dk anbefaler, at varen returneres via GLS og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til hipd.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler hipd.dk, at De retter henvendelse til info@hipd.dk  eller på telefon 71 96 96 34.
  Information Om hipd.dk

  Hipd.dk startede i december 2015 med en mission om at ændre danskerne indretning fra traditionel nordisk, til citatplakater med far-humor og farverige baggrunde.

  Hver plakat er håndnummereret og lavet i begrænset oplag. Nogle af vores citatplakater blev begrænset til 1000 stk som fx. Tarteletter, Love like no Odder, Fårsatan du er lækker.

  Hipd.dk tog hurtigt fart og idag har vi afsendt mere end 15.000 ordre til 17 forskellige lande rundt i verden.

  Kundeservice

  Skulle du have spørgsmål vedrørende en ordre eller vores produkter kan du kontakte os på mail eller tlf.

  Mandag: 14.00 - 17:00
  Tirsdag:  14.00 - 17:00
  Onsdag:  14.00 - 17:00
  Torsdag: 14.00 - 17:00
  Fredag:  14.00 - 17:00

  hipd.dk   |   Sct Mortens Gade 4   |   4700 Næstved   |   +45 60 70 70 81   |   info@hipd.dk
  0